Chris Martinez Jr. Assistant Coach for our Kids Gi and No Gi Program.
Chris Martinez Jr. Assistant Coach for our Kids Gi and No Gi Program.

Assistant Brazilian Jiu-Jitsu Instructor Kids Program

Chris Martinez Jr is a Brazilian Jiujitsu Green belt. He has been training Brazilian Jiujitsu since May 2010 under Professor Chris Martinez.

MIDTOWN MMA HOUSTON

4916 MAIN ST SUITE 120

HOUSTON, TX 77002